sdfs elevi khj

Istoria instituției


Viaţa este cea mai dură şcoală, fiindcă niciodată nu ştii în ce clasă eşti,

ce examen urmează şi nu poţi copia după nimeni, fiindcă ai alte subiecte.


  La 31 august 1962 în satul Ialoveni s-a finisat construcţia şcolii medii. Un eveniment de amploare pentru localitate, deoarece noul edificiu era o clădire cu două etaje, dotată cu mobilier nou, avea cabinete de chimie, fizică, ateliere pentru instruirea prin muncă. Era o şcoală modernă, care corespundea cerinţelor timpului. La 1 septembrie 1962 pragul noii şcoli l-au trecut 520 de elevi, iar peste trei ani numărul lor a crescut pînă la 700 de elevi.

    Primul director  al acestei şcoli a fost Ana Muntean, care a activat pînă în anul 1980. Ana Muntean a făcut multe pentru prosperarea localităţii, pentru instruirea şi educarea mai multor generaţii de ialoveneni. Ana Muntean a fost si directoarea Lui Andrei Vartic, numele caruia î-l poarte acum şcoala.

    În anul 1979 are loc comasarea şcolii de opt ani cu şcoala medie. Astfel şcoala medie devine o şcoală cu un număr de 1300 elevi, care activeaza în două schimburi şi cu clase alolingve. Din 1980 şcoala este condusă de directorul Ion Mereacre, care s-a aflat în această funcţie timp de 18 ani.

    În 1986 se termină construcţia altei şcoli medii în care trec elevii claselor 5-11 române, pe loc rămîn toate clasele alolingve plus clasele primare române, transformîndu-se în şcoală rusă-română.

   În 1998 director al acestei instituţii de învăţămînt a fost numita Valentina Sacara  (Chirilenco), absolventa acestei instituţii în 1973 şi care activeaza pină în prezent. Doamnei Sacara i-a revenit onorifica datorie de-a reorganiza şcoala medie în anul 2007 în liceu teoretic. Din 2002 pînă în 2012 şcoala i-a purtat numele primei directoare „Ana Muntean”, dar în 2012 redenumita în Liceul Teoretic ”Andrei”.

În liceu activeaza 51 cadre didactice, personal auxiliar – 17, elevi la moment în liceu învaţă 720.

Septembrie 1962 – Fondarea şcolii medii

Septembrie 1979 – Şcoala de cultură generală rusă-romănă

Ianuarie 1986 – Şcoala medie de cultură generală nr.1

Septembrie 2002 – Şcoala medie „Ana Muntean”

Septembrie 2007 – Liceul Teoretic „Ana Muntean”

Noiembrie 2012 – Liceul Teoretic „Andrei Vartic”