sdfs elevi khj

Planuri

Tipul  inspecției Acțiuni Responsabil Perioada Forma de realizare
 Tematic Perfectarea documentației școlare Verificarea completării registrelor, ritmicitatea notelor (TS, securitatea traficului rutier),

Verificarea proiectărilor de lungă durată- sem II

Luca A.

Grigorița A.

Cojocaru A.

02.01.17-

06.01.17

 

09.01-13.01.17

Notă informativă

CA, SC

Frontal

 

 

Asistari la ore, analiza evaluarii în cadrul controlului frontal al disciplinei geografia cl VII-XII, ed plastica cl. I-IV

Asistari la ore in cadrul controlului frontal la disciplina educatia plastica in treapta primara

Grigorita A

Cojocaru A.

 

 

Luca A.

09.01.17-30.01.17 Notă informativă

(pentru CP)

Generalizator Asistări la ore in clasele liceale Administratia Pe parcurs Notă informativă
Personal Asistări la ore la profesorii care se atesteaza Turchina E., Vasiliţa R., Luca A., Antociuc E. Daţco O., Grosu A., Petco M., Administratia Pe parcurs Proces verbal
 Tematic  probele de evaluare:

geografia – cl X R, U

probe de evaluare in cl I

Șefii de catedră

DA

Luca  A.

 

 

24.01, 25.01

Nota informativa,

Proces –verbal

La sedinta catedrei

Tematic Prezentarea tezelor semestriale, sesiunea de iarna repetat Sefii de catedre, profesorii Pe parcurs Proces – verbal la sedinta catedrei
Tematic Petrecerea  Olimpiadei scolare Sefii de catedra 16-20.01 Proces – verbal la sedinta catedrei
Tematic Organizarea concursului scolar la l. romana si matematica in cl II-IV Luca A. 26.01 -27.01 Nota informativa . SC
Tematic Totalurile sem I, Progresul şcolar al elevilor cu CES CMI, ora 13.00 02.01.17 Nota informativă CMI
Consiliul profesoral. Ordinea de zi: 1Situaţia privind rezultatele şcolare obţinute la finele semestrului I.

2.Totalurile de la tezele semestriale (sesiunea de iarnă).

3.Monitorizarea realizării, revizuirii, actualizării PEI.

4.Realizarea legii cu privire la şcolarizare, abandon. Profilaxia.

5.Discutarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenelor pe trepte de şcolaritate.

Administratia 03.01.17 CP
Consiliul de administratie Conform planului 30.01.17
Perfectarea documentatiei cu PC Grigorita A

Sacara V.

Pe parcurs Nota informative la GGE